Styret

Gobex Norge AS' styre består av Pål Berg (styreleder) og Emir Gorancic (styremedlem).