Case studies

Webløsning: Kjøp en bonde

Kjøp en bonde er utviklet på vegne av Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag og er en webløsning som har som mål å knytte sammen bønder og "byfolk". Selve idéen går ut på at bønder skal tilby produkter og tjenester på websidene og interesserte kan deretter gå inn og se på de forskjellige tilbudene.

Gobex har vært ansvarlig for programmeringen på asp.net og css, mens Digidesign har tatt seg av selve designet.

Webside: www.kjopenbonde.no